Moelven limtre dimensjoner

Limtre lagerføres i lengder på meter, limtreet kappes i lengder etter kunden ønske. Standard dimensjoner av limtre i gran og trykkimpregnert furu. Trykkimpregnert limtre er av furu, med.

Alle uthevede dimensjoner (hvite tall i røde felt) lagerføres. Her finner du bjelke- og sperretabeller for Limtre og Kerto. Vi kan også tilby våre forhandlere dimensjoneringsservice etter nærmere avtale.

Moelven Limtre påtar seg intet ansvar i forhold til bygningsmyndighetene.

Moelven Limtre produserer limtre i fasthetsklasse CE LC. Moelven Limtre AS er sertifisert i h. STYRKE KLASSER: Limtre fra Moelven Limtre produseres normalt i følgende styrkeklasser: Norge: GL32C iht NS 34STANDARD DIMENSJONER: Standard . Forsidebilde: Nye Vennesla bibliotek (Moelven Limtre AS). Produksjonsstandard – lagerførte dimensjoner.

Moelven tilbyr typer impregnert limtre. Bruer produsert av Moelven Limtre er impregnert med kreosot. Store dimensjoner har Moelven Limtre AS lang erfaring med.