Miljøstasjon stavanger

Ved returpunktene kan du levere glass-, metall- og plastemballasje. I Stavanger kommune har de fleste husstander et 4-beholder. Dersom dere har behov for egen privat miljøstasjon, kan dere søke om dette.

Avfallsordninger i Stavanger kommune. Stavanger kommune har flere gode ordninger for avfall fra privathusholdninger. Hå miljøstasjon på Nærbø er et tilbud til innbyggerne i Hå kommune. Gjenvinningsstasjonen ligger på teknisk lager .

Miljøstasjon – avfallshåndtering, søppel, containerutleie, metallgjenvinning, avfallsmottak, kildesortering, gjenbruksstasjoner – Finn firmaer, adresser, . Miljøstasjon Stavanger – avfallshåndtering, avfall, farlig avfall, miljøsanering, miljøstasjoner, skrapmetall, spesialavfall, avfallsmottak – Finn firmaer, adresser, . Miljøstasjoner finner du ved sentrale steder som butikker, bensinstasjoner og kjøpesentre. Miljøstasjonene eies av Stavanger og Sandnes Kommune og tømmes . Stavanger kommune har en gratis henteordning som vi ber alle om å bruke. På kart over ubetjente miljøstasjoner i Stavanger kan du finne din nærmeste . Vi får daglige henvendelser om avfall som er dumpet ved ubetjente miljøstasjoner i Stavanger, og bruker mye ressurser på administrasjon og .