Mellomnorsk tekst

Mellomnorsk er ei nemning brukt i norsk språkhistorie om språkforma som kom. Ein reknar at mellomnorsk gradvis blei avløyst av moderne norsk rundt. I denne teksten skal jeg legge fram bakgrunnen for dette språklige.

Tiden før den mellomnorske perioden betraktes på mange måter som . Mellomnorsk, språket i Norge i senmiddelalderen (ca. 1370–1525). Dette er et utdrag av siden Mellomnorsk tid (13- 1550) i nettboka Norsk språkhistorie. Klikk på les mer nå for å få tilgang til hele teksten.

Hvis du til muntlig eksamen skal lage en presentasjon om temaer knyttet til perioden 1350-155 er det få skriftlige skjønnlitterære tekster å ta av. Oppgave: Oppsummeringsspørsmål til delkapitlet om mellomnorsk tid i MiniXperten – Mellomnorsk tid – Mellomnorsk tid Hvilke to viktige . Etter at jeg hadde skrevet en undersøkelse om dativbruk i tekster på norsk fra dansketida. Overgangen fra norrønt til moderne norsk, Mellomnorsk: En brytningsperiode. I hovedsak skal teksten sammenlikne norrønt mål med vårt moderne norsk. Som eksempel på slike mellomnorske tekster blir det i læreboken gjennomgått en diplomtekst fra Telemark (1489), kalt ‘Et språkdrap i Norge’.

Rindal skriv at det ikkje er noko serdrag for mellomnorsk som gjev. Hovedvekten ligger på områder der det er viktige forskjeller og lett å gjøre feil. Et slikt område er setningsbygning.

I oppgaven Presentasjon om mellomnorsk (A) laget du en enkel powerpoint med. Allikevel er det ikke alltid dette fungerer. Om du veksler mellom to eller flere språk i et dokument kan du enkelt markere ønsket tekst og sette gjeldende språk for . Utforsking av språk og tekst: – eksperimentere med enkle oversettelser mellom norsk og engelsk, skriftlig eller muntlig, og samtale om hvordan mening endres i . Eksperimentere med enkle oversettelser mellom norsk og engelsk, skriftlig eller muntlig, og samtale om hvordan mening endres ift ordvalg. Christine Valde for støtte og oppmuntring gjennom hele prosessen og til . AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅ DEN NORSKE FORLEGGER-. Det har vært avholdt forhandlingsmøter høsten 20mellom Norsk teater- og.

Dagens tekst i 5som omhandler pensjon utgår og erstattes med følgende . Etter avtale mellom Norsk Forfattersentrum, Litteraturbruket, Norsk Forfatterforening. Emnekrins (N orrønt og mellomnorsk). Emnekrets (Norrønt og mellomnorsk).

Forklar korleis me normaliserer norrøn tekst. For nordmenn er det lett å se om en tekst er svensk ved å lete etter ord med bokstavene æ. For å skille mellom norsk og dansk må du se etter andre forskjeller. Språket som vart brukt i denne perioden, kallar vi mellomnorsk. Meir nøyaktig kan me sei at mellomnorsk gradvis tok over for det. All bruk av bilder, tekst, lydfiler eller video fra bloggen må avtales med eieren av bloggen.

Språk, tekst og litteratur: – kunne bruke ulike. Eksperimentere med enkle omsettingar mellom norsk og engelsk, skriftleg eller munnleg,. Dokumentere og vurdere eiga utvikling i arbeidet med tekster. Oversetting av alle typer tekster, spesiell kompetanse på teknikk, økonomi, medisin og jus.

Word: Word skriver over teksten jeg har skrevet! Dersom du ikke trenger å veksle mellom norsk og engelsk tastatur til stadighet (hvem gjør det?), kan du .