Matematikk uib

Moderne teknologi er utenkeleg utan matematikk, og kunnskap om matematikk er ein føresetnad for å kunne treffe kvalifiserte vedtak om nesten alle forhold i det . Dypest sett kan matematikken sies å dreie seg om studiet av abstrakte strukturer. Dette kan høres veldig teoretisk ut, men det er et fascinerende faktum at disse . BAMN-MATEKBufretLignendeStudiet i matematikk for industri og teknologi gir denne innsikta ved å kombinere matematiske fag med kurs innanfor andre fagfelt, som for eksempel fysikk, . Fra høst 20har vi fire nye program på Matematisk institutt som vil erstatte matematiske fag, se Bachelorprogram i matematikk, Bachelorprogram i matematikk . Du fordjupar deg i eitt av faga matematikk, fysikk, kjemi, biologi eller geofag. Her skriv du ei masteroppgåve, som enten kan ha ein rein fagleg profil eller vere .

Programmet retter seg mot studenter med en interesse i matematikk, og som vil kvalifisere seg for forskning, utvikling eller undervisning i matematikk eller innen . Om du er interessert i å analysere korleis samfunnet verkar, er samfunnsøkonomi med vekt på matematikk og informatikk eit eigna studium. Anvend og utrekningsorientert matematikk er eit felt der matematikk brukast til å. Gjennom ein modelleringsprosess vert problema skildra i matematisk form av ein. I tillegg må studenten fylle opptakskrava ved UiB til praktisk-pedagogisk . Studiepoeng10; UndervisingssemesterVår, Haust; EmnekodeMAT111; Talet på semester1; SpråkNorsk; Ressursar.

Studiepoeng120; Lengdeår; StudieplanLes studieplan. Introduksjon; Kva lærer eg; Utveksling; Korleis søke . Studiepoeng10; UndervisingssemesterHaust; EmnekodeMAT221; Talet på semester1; SpråkNorsk; Ressursar. Etter fullført emne skal studentene kunne: Dokumentera innsikt i sentrale idear og resultat frå reell analyse, spesielt forstå betingelser for når en . Eksamensoppgåver for MAT1- Grunnkurs i matematikk I. MERKNAD: Dei tilgjengelege data som er eldre enn haust 20dreier seg om den tidlegare utgåva . Bachelorprogrammet i matematikk gjev ein generell bakgrunn i matematikk.

Kan tileigna seg og anvende kunnskap i grunnleggjande matematisk teori som. Universitetet i Bergen har mange utvekslingsavtaler, både i og utanfor Europa. Kurset skal gjere studentane i stand til å betre møte dei krav som vert stilt til matematikk som ein står overfor på mastergrad og andre økonomikurs.

Matematisk institutt tilbyr videreutdanning i matematikk for lærere på i ungdomsskole og videregående skole. Dette tilbudet, som primært retter . I studiet vert det òg lagt vekt på å utvikle kompetanse til vidare fagleg og profesjonell utvikling, slik at studentane kan bidra til å vidareutvikle matematikk som fag. Matematisk institutt er ett av åtte institutter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiB. Instituttet er delt i tre fagseksjoner, som igjen er delt i tilsammen .