Måltid i barnehagen

Dette heftet inneholder helsemyndighetenes retningslinjer for mat og måltider i barnehagen, som jf. Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Veiledningsheftet Bra mat i barnehagen.

Måltid i forskrift for miljørettet helsevern i . Barnehagen skal ifølge rammeplanen bidra til at barna tilegner seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder kosthold. Målgruppe: Barnehagens ansatte, barnehagestyrer- og eier. Utarbeidet av hveHelsedirektoratet. Måltidene er en viktig del av hverdagen i alle barnehager.

Maten som barna spiser i barnehagen utgjør en stor del av barnas totale kosthold. Artikkel Ny artikkel om små barn og måltider i barnehagen May Britt Drugli ved RKBU Midt-Norge er medforfatter på en artikkel der videoopptak . Norske forskere har for første gang undersøkt hvordan de minste barna har det under måltider i barnehagen, og funnene bekymrer dem. Fagstoff: På denne siden finner du fagstoff om mat til ulike aldersgrupper i barnehagen.

Et sunt og godt kosthold fra barna er små, er viktig for . Barn i Norge tilbringer mye tid i barnehagen, og spiser derfor mange måltider der. Det har vært satset noe på å øke kvaliteten på maten barna .