Lønn oslo kommune dato

Her finner du informasjon om lønnstrinn og lønnsrammer, utviklingsmuligheter, lån og pensjon i Oslo kommune. Jeg skal starte i min første lærerjobb nå den 13. Jeg har lett overalt, men finner ikke ut når man får utbetalt lønn?

Oslo kommune er et eget tariffområde med egne avtaler. I de årlige forhandlingene avtales størrelsen på lønnstilleggene for de ulike . Utbetaling av feriepenger og juli-lønn . Jeg jobber i Oslo kommune og vi får lønn den 28.

Dei fleste kommuner har lønsutbetaling rundt midten evt slutten av mnd. Spørsmålet er hvilken dato de har for lønnsutbetaling. Innenfor det kommunale tariffområdet er Oslo kommune et eget tariffområde.

Stillingskoder og minste lønnstrinn i Oslo kommune. Det jeg lurer på er om hvor mye en stilling som utgjør 1i Oslo kommune utgjør i uke. Hvor mye lønnstrinn betyr for timelønn, kveldstillegg og nattetillegg . Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune.

Hva er lønningsdatoen i Oslo kommune?