Limfeller skjeggkre

Ecotrap limfelle til Skjeggkre pk. Benyttes ved kartlegging av omfang, bekreftelse av mistanke, bekjempelse og etterkontroll. Benyttes ved kartlegging av omfang, bekreftelse av mistanke, bekjempelse og etterkontroll etter .

Insektet skjeggkre har spredt seg over hele Norge. Det vanligste er å sette ut limfeller, men det er vanskelig å fange alle i løpet av kort tid. Skjeggkre funnet på kontorfløya på Lånke skole.

En giftfri og grei metode å fange skjeggkre på er å sette ut limfeller.

Mistenker du at du har skjeggkre kan du sette ut limfeller. Prøv å lokalisere der de holder til og plassér fellene der. Skjeggkre trives best i fuktige miljø slik som . Benyttes ved kartlegging av omfang, bekreftelse av mistanke, bekjempelse og etterkontroll etter bekjempelse av Skjeggkre . Skjeggkre er nattaktive og kan ofte ses når man slår på lyset om morgenen. Limfeller kan benyttes for å avklare om det er skjeggkre. Visuell kontroll og bruk av limfeller er gode metoder for å avklare hvilken art man har fått inn i huset.

Skjeggkre er både ekle å få i hus og vanskelig å bli kvitt med bruk av vanlige. Det vanligste er å sette ut limfeller eller støvsuging, men det er vanskelig å fange .

Skjeggkre ble første gang oppdaga i Norge for to år siden. Skevik tar kontakt med et skadedyrfirma, som hjelper til med å sette ut limfeller, og . Kartlegger skjeggkre skader på en mest mulig inngående måte gjennom observasjoner og resultater fra limfeller, samt kompetanse om bygningsfysikk, . Skjeggkre ble først oppdaget i Norge i 20og er derfor et relativt nytt skadedyr i. Bruk av limfeller over tid gir et godt grunnlag for kartlegging, . En krabat som ligner veldig, men som i større grad også oppstår på tørre området i hjemmet er skjeggkre. Heller ikke denne er fysisk skadelig, . Skjeggkre er både folkesky og lyssky, og et helt nytt insekt i Norge. Dette virker som effektive limfeller.

PLAGSOM TYPE: Skjeggkre kan bli opptil to centimeter lange. LIMFELLER: Ved å bruke limfeller kan man fange flere skjeggkre, . I Norge forekommer det to sølvkrearter innendørs; sølvkre (Lepisma saccharina) og skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata). Bruk av limfeller gir god avklaring . En limfelle er en plast- eller papplate som.

Skjeggkre er nattaktive og oppdages ofte om morgenen når en slår på lyset. Omfang av Skjeggkreproblem kartlegges ofte ved bruk av limfeller, og .