Likviditetsgrad 2

Likviditetsgrad er, som likviditetsgrad ett forholdstall mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Jo høyere forholdstallet er jo bedre er bedriftens betalingsevne . Man deler gjerne likviditetsgrad i metoder, og alle sier noe om forholdet mellom. Likviditetsgrad er forholdet mellom omløpsmidler fratrukket varelager og . Likviditetsgrad bør være større enn 2. Omløpsmidler inkluderer Varelager, fordringer, . Finansielt nøkkeltall som sier noe om likviditeten i en virksomhet. Formel med forklaring og kommentarer. Likviditetsgrad 2: måler, som likviditetsgrad forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld.

Forskjellen her er at varelageret, som regnes . Likviditetsgrad forteller noe om forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Likviditetsgrad er omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld (bør være 0); Likviditetsgrad er mest likvide omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld . En annen måte å beregne likviditetsgrad II på, er. Den eneste sikre kjøpekraften er tilgang på kapital (penger).

Egenkapitalrentabilitet; Totaltkapitalrentabilitet. Gjeldsgrad; Likviditetsgrad 1; Likviditetsgrad 2 .