Kvadratmeter kalkulator

Enkel utregning og forklaring for kvadratmeter og hvordan vi bruker det i dagliglivet. Særlig brukt om flatearealet av gulv. UTREGNING BAD: Skriv inn lengde, bredde og høyde for å finne ut hvor mange kvadrat badet er.

Skriv så inn antall kvadrat i beregningskalkulatoren for å finne . Skriv inn total lengde på veggene hvis rommet har flere vinkler og hjørner. Jeg skal kjøpe gulv til min nyinnkjøpte leilighet og skal regne ut kvadratmetrene på rommene for å beregne hvor mye gulv jeg må ha. Husker du ikke formelen for utregning av areal, diameter eller omkretsen av en sirkel?

Angi sirkelens areal, diameter, eller omkrets og denne kalkulatoren . Kubikk(meter, antar jeg) er et volummål. Det er nødvendig med minimum én mer opplysning – for eksempel kan en . Fyll inn antall kvadratmeter på gulv og vegg på badet ditt eller bruk kalkulatoren nederst på siden hvis du kun skal flislegge et gulv. Enhetskalkulator regn mellom 2enheter.

Tips Sjekk ut Minikalkulator for Chrome! Kvadratmeter er en måleenhet, representert ved betegnelsen m² (forkortet til kvm), som tilsier et kvadrat der alle sider er meter lange.

Et godt utgangspunkt er å regne watt per kvadratmeter. Det vil si at en ovn på 6watt er godt nok for et rom på kvadratmeter. Kvadratfot til Kvadratmeter (ft² til m²) konvertering kalkulator for Areal konverteringer med ekstra tabeller og formler. Kalkulasjonen beregner mengde materialer du trenger.

Fyll inn antall kvadratmeter på gulv og vegg på badet ditt eller bruk kalkulatoren under hvis du kun skal . Fyll inn gjennomsnittlig tykkelse på gulvet du skal legge og antall kvadratmeter og finn den riktige mengden! Klikk på rubrikk til høyre så kan du velge . Med Bygger’ns terrassekalkulator får du en pekepinn på hva det vil koste deg å bygge en platting, markterrasse eller terrasse. Her kan du beregne hvor mye maling du trenger til jobben du skal gjøre. I dette bildet registreres generelle data om boligen din, areal, geografisk plassering, byggeår og boligstype. Skriv inn verdi: Velg enhet: Velg enhet.

Det er viktig å ha en realistisk prisforventning til nåværende bolig – dersom den skal selges i forbindelse med et kjøp. Bruk god tid på visning og sjekk alltid ut . Vår kalkulator gir deg et omtrentlig overslag over hvilke kostnader som vil påløpe. Montering av belegningsstein type tromlet gråmix.

Denne kalkulatoren kan hjelpe deg med å beregne volum ved flytting. Dekar (forkortet daa, noen ganger da) er en enhet for måling av areal. Et dekar (fra deka, som er 1 og ar) er lik ar, som er lik 10kvadratmeter. En leilighet fra 20på 1kvadratmeter på St.

LO i Oslo har laget en kalkulator som beregner hva eiendomsskatten blir . Kvadratmeter er en måleenhet, representert ved betegnelsen m² (forkortet til kvm), som tilsier et kvadrat der alle sider er meter lange. Denne kalkulatoren hjelper deg å enkelt regne ut hvor mye betong du behøver til ditt prosjekt. Legg alltid til noen liter ekstra, da det er bedre å få for mye enn for . I eldre, ofte dårlig isolerte hus, bør man øke dette noe. I baderom regnes vanligvis 1watt pr kvadratmeter.

Elvarme-kalkulatoren tar hensyn til disse faktorene.