Krav til dokumentasjon rørlegger

Fra januar 20trådte nye takseringsregler i kraft. Det stilles strengere krav til dokumentasjon av boligens tilstand. Dokumentasjon av arbeidet som er gjort på . Krav på dokumentasjon fra rørlegger. Har rehabilitert hele min bolig, utenom bad (ennå).

Be for all del håndverkeren om papirer. Uten ordentlig dokumentasjon på det som er gjort, kan boligen din bli langt mindre .

For deg som forbruker vil det viktigste være at det stilles mye strengere krav til dokumentasjonen rundt endringer som er gjennomført i boligen din. Men hva slags dokumentasjon bør du forvente å få etter at oppussingen er. Alle som pusser opp badet eller bygger nytt bør få en sluttdokumentasjon fra rørleggeren.

Vet du hva slags dokumentasjon du har krav på? Med en DDV-instruks trenger verken du eller rørleggeren å klø dere i hodet den dagen du . Ved å fremlegge beviset for sin sentrale godkjenning, slipper foretaket blant annet å dokumentere at de oppfyller kravene i GOF ved hver konkrete byggesøknad . Oppussing skal dokumenteres i ny boligsalgsrapport. NRL – VVS og forbrukernettstedet skikkeligrørlegger. Du har faktisk krav på å få dokumentasjon på hva som er gjort, hvilke .

Vi får en jevnlig strøm av henvendelser fra våre brukere. En del spørsmål går igjen og her finner du en svar på de mest vanlige spørsmålene. De nye kravene til søknader og dokumentasjon når folk skal bygge eller pusse opp ba kan gi enmannsbedrifter problemer.

Hva er våtromsnormen, og hva slags dokumentasjon kan du kreve på. Det er normalt å engasjere inn håndverkere og rørleggere når man skal pusse. Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK).

Ifølge TEK er det nå skjerpede krav om produktdokumentasjon. Produktdokumentasjonen skal overleveres til eier av bygget mot kvittering. Fra nyttår ble kravene til dokumentasjon enda større. Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – VVS (NRL) har utformet. Kravet om sluttdokumentasjon innebærer at våtrom pusset opp etter nytt . En serviceavtale med rørleggeren skal også anbefale tiltak for mer.

Er det egne krav til FDV-dokumetasjon for boliger? For boligbygning vil det vanligvis være behov for enklere FDV-dokumentasjon som .