Kompakte tak

Når taket skal omtekkes eller rehabiliteres, gir det stor gevinst å etterisolere når jobben først må gjøres. Dette bladet viser oppbygning og tekking av flate og skrå kompakte tak. Kompakte tak har vanligvis bærekonstruksjon nederst og varmeisolasjon under, over . Flate, kompakte tak er en type takkonstruksjon som blir brukt på alle typer bygninger, spesielt større bygg. Med riktig oppbygning og utførelse er kompakte tak en . Oversikt over løsninger og produkter 4-9.

Til flate tak tilbyr Icopal SBS-modifiserte asfalt takbelegg av forskjellige typer, og vi kan således dekke. Tradisjonelt bygges kompakte tak opp uten planlagt naturlig lufting eller. Kompakte tak bygges derfor normalt av materialer som tåler fukt og som ikke er utsatt . I denne prosjektrapporten er det redegjort for fase fra en to-trinns feltundersøkelse av flate kompakte tak, med . Takisolasjon av mineralull på tak har mange gode egen- skaper. Vi kan nevne brann- og lydisolering, fleksibilitet og formstabilitet . Eksempel på aktiv bruk av flate kompakte tak.

Intensjonen med temaveileder er at det skal fylle et behov ved å ha samlet informasjon om utførelse av forskjel-. Fase omfatter studier av tolv kompakte takkonstruksjoner, . Kompakte tak må ha: − tilstrekkelig fall slik at regn og smeltevann renner av.

Fallet bør være minst 1: på takflaten og minst : i rennene. Flate tak med fall under grader skal ha membran eller takbelegg med. Varme kompakte tak med utvendig taktekning skal ikke inneholde trematerialer. Resultater fra en feltundersøkelse.

Feltundersøkelse med observasjoner og målinger. Fukt i kompakte tak som inneholder treverk, må tørkes ut. Erfaringer viser at det lar seg gjøre, men det er en krevende oppgave. Kompakte tak har ikke et tilsiktet luftsjikt . Planlegger å ha flatt tak(takfall 1:40) på mitt hus. Kompakte tak er tak uten lufting mellom isolasjon og taktekking.

Robuste kompakte tak med luftekanaler i isolasjonssjiktet og økt selv- uttørkingsevne. Emneord: Tak, kompakte tak, fukt, uttørking, forbedret selvuttørkingsevne, . Isolasjon av flate tak: Holdbart og kompakt. Kompakte flate tak for terrasser med heller.

Kompakttak med heller eller brostein på armert betongdekke. Som tekning på flate og skrå kompakte tak er det mest vanlig å benytte takpapp eller takfolie etter henholdsvis.