Klorin miljø

Klorforbindelsen som brukes i Klorin og andre vaskemidler er ikke. Jeg har havnet i diskusjon om bruken av klorin på et annet forum, og finner til min forbløffelse at det. Natriumhypokloritt vil i surt miljø avgi klor.

MILJØ: Utslipp ved normal bruk av produktet er ikke forventet å medføre. Informasjon om helse, miljø og sikkerhet for KLORIN er gitt til Miljødirektoratet produktregisteret via pliktig deklarasjon av kjemiske produkter eller via frivillig . Klor blekemiddel er en populær husholdning renere og vaskemiddel. Det er ikke uvanlig å finne rengjøringsmidler med klor som et tilsetningsstoff, og bruken i .

Organisk klor er en miljø- gift p linje med kvikksØlv og kadmium. Det er helt uhold bart at stiftelsen setter utslipp. Noen er svært farlige for helsa og miljøet, for eksempel DDT, PCB og.

Klorin indeholder natriumhypoklorit. Våre eksperter har satt sammen gode råd for et bedre miljø hjemme. Reduser bruken av klorin (danner skadelige forbindelser i innelufta).