Kjøp vannmåler

Mange betaler for mye i vannavgift. Ved å innstallere vannmåler kan du spare flere tusen kroner i året. Kjøp vannmålere utstyrt med trådløs fjernavlesning til alle monteringsforutsetninger.

Individuell vannmåling kan du redusere vannforbruket med opptil. Og kan man kjøpe måler selv eller er det kommunen som må stille med. Jo større arealet på boligen er, jo mer kan du spare med vannmåler.

Pris for installering av vannmåler vil variere.

Ta kontakt med godkjent rørlegger for pristilbud. Familien Elholm Kristensen på Heksebergåsen i Sørum betalte for to år siden 22. Neptun Vannmåleren fra Neptun er direkte koblet til . Spesifikasjoner; InfoProduktinformasjon; Målskisse.

Henning Isdal fikk sjokk da han så hva hans faktiske vannforbruk var etter at han fikk installert vannmåler.

Viser kontrollen feilavlesning på minst fem prosent, må abonnenten belastes med kostnadene for kontroll og kjøp av ny vannmåler. Krever vannmåler, tilbakeholdne om pris. Også i Norge er det mulig å lage et mer rettferdig system for avregning av vann- og avløpsgebyrer, . Næringseiendommer er pålagt installering av vannmåler og koster selv kjøp og installering av vannmåler. Ved feil på private vannmåler vil den . Avlesning av vannmåler 20er avsluttet.

Gå til Når du kjøper bolig med vannmåler – Når du kjøper bolig med vannmåler. Kommunale eiendomsgebyrer følger eiendommen ved et . Vannmåler – vannmåler, rør, rørlegger, toalett, våtrom, ba dusj, bereder, boblekar, rørleggervakt, vvs produkter, badekar, kraner – Finn firmaer, adresser, . Alle næringsabonnenter og næringseiendommer i Bergen kommune skal ha installert vannmåler og betale årsgebyrets forbruksdel etter målt forbruk. Det er vedtatt at for abonnenter uten vannmåler skal fastleddet beregnes ut fra . Kommunen bestemmer type, plassering og størrelse på måleren.

Abonnenten skal holde vannmåleren i orden og lett . Lagerbeholdning: Leveringstid ca dager.