Kjemiske stoffer i naturen

Skole og leksehjelp: Oppgave 1: (Er utsagnet sant (S) eller usant (U) a) Kjemiske stoffer finnes ikke i naturen. Kjemiske stoffer er bygd opp av atomer, mens naturlige stoffer er bygd opp av molekyler. Kjemiske stoffer hører ikke hjemme i naturen, de er laget i laboratorier.

Kjemiske stoffer – Naturens byggesteiner. Kaldt vann løser opp mer gass enn varmt vann. Stoffene rundt oss – stoffene har forskjellige . Menneskers aktiviteter medfører utslipp av en rekke ulike kjemiske stoffer til naturen. De fleste av disse utslippene er små eller har liten betydning for miljø eller . Vi tåler som regel små doser kjemiske stoffer uten å ta skade av dem fordi kroppen.

Et grunnstoff er et stoff som ved konvensjonelle kjemiske metoder ikke kan. Til grunnstoffene hører stoffer som spiller en viktig rolle i naturens prosesser, . Alle kjemiske stoffer er ganske eller veldig giftige. Noen kjemiske stoffer er livsnødvendige. En kjemisk forbindelse eller grunnstoff isolert fra naturen eller fremstilt kunstig er et kjemikalium dvs alle kjemiske forbindelser og grunnstoffer . Oppgave Er utsagnet sant (S) eller usant (U)?

Kjemiske stoffer finnes ikke i naturen.