Isodren sintef

Prosjektet har vært et samarbeidsprosjekt mellom Isola as (prosjektansvarlig), Isodren Norge as, EPT as og SINTEF Byggforsk, og er finansiert . Isola as, Isodren Norge as, EPT as og SINTEF Byggforsk. Forfatterne vil rette en stor takk til.

Norges forskningsråd for finansieringen av dette arbeidet.

NFR-prosjekt: External heat and moisture insulation of cellar walls 2009-2011. SINTEF Byggforsk er norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals. ISODREN -MUR er et grunnmursystem som utføres på.

I prosjektet ”Uttørking av oppfuktede kjelleryttervegger” har SINTEF Byggforsk studert. I en foreløpig masterstudie kommer ISODREN best ut. ISODREN- platens vertikale dreneringskapasitet er 1-2liter per.

Med den SINTEF-godkjente ISODREN-metoden oppnås komplett . I ett og samme produkt løser ISODREN alle problemer knyttet til vann, fukt,. ISODREN er SINTEF-GODKJENT – og mer enn års bruk viser at det .

ISODREN-platen har kommet best ut i et omfattende to-årig SINTEF- prosjekt der flere kjente løsninger ble prøvd ut både teoretisk og i feltforsøk. Vi utfører drenering rundt privatboliger og offentlige bygg etter ISODREN-METODEN som nå anbefales av Sintef. Så spørsmålet: Bør jeg velge dampåpen isolasjon (isodren), eller.

Ser Sintef anbefaler det, men er det verdt den ekstra prisen i vår situasjon? Platene er SINTEF-godkjent som fullgod drenering, så jobben og. ISODREN-metoden for graveentreprenører i Norge.

Diffusjonsåpen løsning – sikrer en alltid tørr mur. Radonsikring som innfrir forskriftenes krav. ISODREN er SINTEF-GODKJENT – og mer enn års bruk viser . To nye rapporter fra Sintef Byggforsk oppsummerer kjent og ny.

Isola as (prosjektansvarlig), Isodren Norge as, EPT as og Sintef Byggforsk er . Produktene er godkjent av SINTEF og tilfredsstiller alle krav i TEK 10. Ved å isolere med ISODREN på utsiden av vegger og gulv unngås fremtidige fuktskader. Weels Betong Plast er Isodren sitt utsalgssted i Østfold.

ISODREN er SINTEF-GODKJENT – og mer enn års bruk viser at det fungerer. Det er noen utfordringer også med å montere isolasjonen på yttersiden. Her ser vi en direkte kuldebrooverføring nedenfra grunnen, opp gjennom fundamentet . Vi er spesialister innen drenering, og benytter utelukkende Isodren eneste produkt godkjent av Sintef. Vi har også lang erfaring innen steinlegging, etablering av .