Inr måling

INR, internasjonalt standardisert skala for måling av protrombinti blodets koagulasjonstid. Brukes ved oppfølging og kontroll av . Måling av INR hjemme Hvor kan man henvende seg for å skaffe seg en INR-tester for å teste INR hjemme?

CoaguChek er enkel i bruk og gir resultater på mindre enn ett minutt. Resultatene kan rapporteres til din lege, eller brukes til å . Det beste er at man måler INR på samme apparat hele tiden, for da unngår man måleunøyaktigheter som har med skifte at apparat og metodikk . Resultatene er bedre når pasienten selv måler INR-verdien ved Marevan-behandling – enn når legen gjør det, ifølge en norsk studie.

Man måler medikamentets virkning (dets blodfortynnende evne) i en vanlig blodprøve. Svaret oppgis i en skala som heter INR (international normalized ratio). Det er antatt at – av dem som får warfarin, kan måle INR-nivået selv. I Danmark, Tysklan Østerrike, Irland og Storbritannia kan . I dag bruker han Marevan og måler sin INR med CoaguChek XS. Han og kona Ingrid Kristiansen er aktive mennesker, og mener at det fysiske og psykiske . Måling av INR er ikke måling av ett enkelt stoff, men av en reaksjonstid.

INR står for Internasjonal Normalisert Ratio og er egentlig en benevnelse. Studier viser at mange pasienter klarer å måle INR selv, og at det kan bidra til enda tryggere og mer effektiv behandling.