Inneklima måling

Undersøkelse og målinger av inneklima. Er det noe galt i inneklimaet vårt? Mange spør om det er noe i hjemmet, på jobben eller i andre bygg som de .

I det praktiske inneklimaarbeidet dekker enkle målinger av temperatur, luftfuktighet og COde fleste behov for kartlegging av inneklimaet. Analyserer prøver for å løse problemstillinger knyttet til inneklima. Mycoteam måler konsentrasjonen av COfor å se om den stiger for høyt i forhold til normverdier.

Måling av viktige inneklimafaktorer.

Hvordan skal man tolke og vurdere resultatene? IKTAS tilbyr en rekke konsulenttjenester innen kartlegging av inneklima, måling av muggsopp og asbest. Få tilsendt materiell for å ta prøver selv. Når den er tilkoblet PC kan den overføre målinger for lagring på PC-harddisk. Bruk den til permanent eller periodisk måling og dokumentering av inneklima i . Brukervennlig inneklimakoffert for profesjonelle målinger.

Bordmodell for måling av inneklima med reléutgang. Innendørssensoren måler støynivået hjemme hos deg. Begrepet innemiljø og inneklima brukes i dag om hverandre.

Multiconsult foretar måling og vurdering av temperaturforhol trekk, kaldras og luftfuktighet for å . Muggsopp er en fellesbetegnelse for en stor gruppe hurtigvoksende mikrosopper som har eksistensgrunnlag både i naturen og inne i våre bygninger. Avsnittet norsk ventilasjonskontroll i kapittelet Innregulering, måling og. Artikkel i Arbeidervern om måling av soppsporer i luft.

Som Lyngra anbefaler, bør du måle fuktigheten i lufta før du setter i verk tiltak – men luftfukter er et unødvendig tiltak . Ved inneklimamålinger er måling av muggsopp i luften sentralt. Det er ofte det som får de store overskriftene når skoler og barnehager må . I løpet av en dag spiser vi ca 1kg mat, drikker ca liter vann og vi puster inn ca 10. Omentrent av tiden oppholder vi oss . Overtok en enebolig i desember 1 har bodd her i ca mnd nå.