Hvilket språk snakket hanseatene

Da hanseatene først kom til Bergen, snakket og skrev de middelnedertysk. Det er et språk som i dag har samme slags status som norrønt: Det er laget både . I tillegg fikk en del av befolkninga langvarig kontakt med en innvandrerbefolkning som talte et beslekta språk – hanseatene.

Hanseatene snakket nedertysk, men bergenserne lærte seg ikke tysk. Hvilken rolle spiller torsken for språket vi snakker i dag? Hanseatene snakket et språk som kalles lavtysk.

Tyske handelsmenn – hanseater – startet i 13sitt kontor i Bergen, og virksomheten.

Begge parter lærte seg å forstå den andres språk, men snakket det ikke. Hvor mye har skandinavenes språk endret seg siden vikingtiden, og ville vi forstått en viking i dag? Også her fikk hanseatene stor innflytelse over handelen. Språket var tysk både på kontorene, kroene og skjenkestedene. Norsk språkhistorie handler om utviklingen av det norske språket fra opprinnelsen i urnordisk fram til moderne norsk.

Hvorfor er det så om å gjøre å bruke språket til å skjule at vi er mobile. Det hanseatiske mannssamfunnet på Bryggen var pålagt fra høyeste hold i. Men vi kjenner til hvilke ord tyskerne lånte fordi vi i de tyske kildene finner mange . Det spesielle med hansatiden var at både bergensere og hanseater fortsatte å snakke hvert sitt språk, men gjorde tilpasninger for å forstå .