Hva mener vi med et kjemisk stoff

Kjemi slik vi kjenner det i dag, oppsto som en eksakt vitenskap på 16- og 1700-tallet. Den mest anvendte oversikten over kjemiske grunnstoff er det periodiske . Men hva menes med begreper som grunnstoff, atom og nuklide?

Alt vi består av og alt i verden omkring oss er kjemiske stoffer – eller rett og slett stoffer. Mens stoff i vår dagligtale har ulike betydninger, mener naturvitere at:. Det første problemet eleven møter er derfor: Hva menes med stoff (i generell mening)?

Noen ganger bruker vi tilnærmet reine kjemiske stoffer slik som ferskvann, metaller.

Han mener også at begrepet er dårlig forstått. Et annet ord for et kjemisk stoff er et kjemikal. For elevene: kroppen deres består av kjemiske stoffer; luften de puster inn; alt de ser rundt seg, osv. Hvor finner vi de kjemiske stoffene? Hva er forskjellen på et grunnstoff og en forbindelse, og hva er en blanding, og hva er en løsning?

Alle andre rene stoffer er kjemiske forbindelser mellom to eller flere grunnstoffer. På engelsk kalles et grunnstoff element. Blander vi to løsninger med hver sin kjemiske forbindelse, og det skjer en.

For dager siden – En kjemisk forbindelse er et stoff som består av to eller flere grunnstoffer bundet sammen med kjemiske bindinger.

En kjemisk formel viser hvilke grunnstoffatomer en kjemisk forbindelse. For å presisere hva man snakker om føyes ofte til aggregattilstander:. Salter er ioniske faste stoffer som består av negative og positive ioner som holdes sammen ved.

Hva skjer når vi blander HCl og NH3.

More from my site