Hva kan kastes i restavfall

Aller først må jeg nevne hva du ikke kan kaste i blandet avfall, slik at vi har. Alt om kildesortering Sorteringsguide Restavfall. Pakk inn spisse gjenstander før de kastes inn i restavfallet.

Restavfall er avfallet som blir igjen etter at du har sortert fra alt avfallet som kan gjenvinnes. Grovavfall (sofaer, barneseter, hagemøbler av plast osv.) . Restavfall er det som er igjen når alt som kan. Restavfallet må separeres fra annet gjenvinnbart avfall og skal derfor legges i egen .

Avfallet som du kildesorterer kan gjenvinnes og brukes som råstoff i. Plastemballasjen skylles i kaldt vann og kastes i plastsekken eller i . Kopper, glass, ildfaste former og lignende kan inneholde krystall, keramikk, eller andre stoffer som. Derfor skal små mengder isopor kastes i restavfallet. Avfall som ikke skal kastes i rene fraksjoner eller som brennbart avfall. Litt mer enn halvparten ble sortert ut for gjenvinning, men vi kan bli enda flinkere. Sjekk hva som skal kastes hvor på Sortere.

Kast dette, og annet glass som ikke er emballasje, i restavfallet. Alt avfall må sorteres og kastes på riktig sted. Hva kan sorteres som blandet trevirke:. Hva kan ikke sorteres som restavfall (usortert avfall):.

Hvor kan jeg få tak i flere matavfallsposer og sekker til plastemballasje? Kan jeg levere stein og jord hos dere? Hva skal voksenbleier sorteres som?

Her finner du informasjon om de forskjellige avfallstypene, og hva som skal kastes hvor. Felles for miljøfarlig avfall er at de ofte inneholder komponenter som kan være svært . Er du i tvil om hva som kan legges i containeren, ta kontakt med vårt kontor. Ekstra gebyrer vil bli ilagt ved overtredelse. Vi vil være behjelpelig med å finne den . Kildesortering, farlig avfall, blå eller grønne poser, returpunkt.

Som standardløsning har hver husholdning en beholder for restavfall og en. Ekstra papp og papir kan settes ved siden av papirbeholderen dagen før tømmedag. Hensikten er å kartlegge hva folk kaster, og hva man kan gjøre for å bli flinkere til.

Vet du hva som stemmer i din kommune? De har samme praksis som NOMIL, her kan bleier kastes sammen med matavfallet. Det er imidlertid et par ting som er viktig å tenke på og som begrenser hva som kan kastes i containeren. Bare ved at du sorterer riktig og dermed leverer renest mulig råstoff, kan vi utnytte. Restavfall er det du sitter igjen med når du har kildesortert.

Mindre mengder fra husholdning kan sorteres som restavfall . Restavfallet kan ikke ombrukes eller gjenvinnes til nye materialer. Kildesortert matavfall i grønne poser skal ikke kastes i ekstrasekken.