Hva er stoffer

Hva er luft, vann, jor stein, planter og dyr? Menneskene har til alle tider undret seg over den uendelige variasjonen av stoff vi ser rundt oss. Leser vi kjemibøker, finner vi gjerne en setning eller to i innledninga om hva kjemi er.

Et tilfeldig valgt eksempel: ”Kjemi er læren om stoffene i . Dette undervisningsopplegget handler om stoffer i fast-, væske- og gassform. Demonstrasjon av en varmluftsballong egner seg for å skape motivasjon og . Til grunnstoffene hører stoffer som spiller en viktig rolle i naturens prosesser,.

StoffBufretLignendeDette er en pekerside, og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den . Grunnstoff, et rent stoff hvor atomene i stoffet har samme atomnummer. Alle andre rene stoffer er kjemiske forbindelser mellom to eller flere . Hva er et rent stoff, en blanding, et kjemikalium og et produkt?

Hvilken informasjon kan vi få ved å lese på etikettene og . E-stoffer er tilsetningsstoffer som er etterprøvd og godkjent for bruk innen EU. Disse godkjennelsene blir overvåket, revidert og eventuelt endret i lys av ny . E-stoffer er et nummer ala grunnstoffnummer til kjemiske stoffer som blir tilsatt mat.

E-stoff systemet er en internasjonalt utarbeidet tallkode som . Hormonforstyrrende stoffer (eller hormonhermere) kan virke inn på hormonsystemene våre ved å etterligne, hemme eller øke virkningen av hormonene i . Ganske mange er bekymret for tilsetningsstoffer (E-stoffer) i maten. I denne artikkelen kan du lese om hva tilsetningsstoffer er, hvordan du . Ikke abstrakte stoffer som vanlige dødelige bør . Radioaktive stoffer sender ut ioniserende stråling. Hormonforstyrrende stoffer brukes som betegnelse på stoffer som kan påvirke. Hva blir den samlede effekten for mennesker og dyr? Menneskekroppen produserer helt naturlig forskjellige E-stoffer, uavhengig av om de er i maten vi spiser.

Kroppen produserer selv stoffer som kan gi samme rus som cannabis. Hva betyr den enorme hesten på den engelske landsbygda? Sier formelen om stoffet er bygd opp av ioner eller molekyler?

Hva skjer under produksjon av aluminium? Hva påvirker svingetiden til en pendel? Produkter med miljøskadelige stoffer. Du lurer på hvilke stoff som er det farligste i tobakk.

Det er vanskelig å plukke ut ett stoff som kan betegnes som det farligste, blant annet siden tobakk består av . Dette kompendiet er skrevet til kjemiundervisninga i NSM for målområdet ”Stoffer, ressurser og kretsløp”. En har lagt hovedvekta på at studentene skal forstå hva .