Hva er matavfall

Alt matavfall skal kastes i de grønne posene. Dette inkluderer rester etter matlaging og måltider, som skrell, skrotter og bein. Matavfall omfatter alt avfall som kan komposteres.

Det betyr at matavfallet skal legges i grønne poser som knytes igjen med dobbel . Matavfall som komposteres eller kildesorteres kan bli til næringsrik jor eller biogass. Hageavfall skal ikke kastes i beholderen for matavfall. Matavfall er alt som kan bli til kompostjor som matrester, kaffegrut, kaffefilter, teposer, tørkepapir, planterester. Matavfall skal leveres til beholder med brunt lokk. Alle abonnenter skal ha fått matavfallsbeholder som på bildet ved siden av.

Omtrent prosent av husstandene i Norge har tilgang på returordning for matavfall. Husholdningene kaster 50tonn våtorganisk avfall i året (2011). I følge en FN-rapport så kastes det hele milliarder tonn matavfall i året.

Eller rettere sagt – hva skal i posen, hva skal ikke og hva skjer . Matavfall alt avfall som kan råtne eller brytes ned til jor som kommer fra husholdningen: matrester, skrell og skall . Diskusjonsnotat 2015-viser noen av årsakene til at store mengder spiselig mat kastes og . Kildesortering, farlig avfall, blå eller grønne poser, returpunkt.

Matavfall – en enkel oversikt over hvordan du sorterer avfall. Hva kan ikke sorteres som matavfall: Plastemballasje; Glassemballasje; Hermetikk; Bestikk . Matavfall eller våtorganisk avfall samles inn fra skoler, barnehager, hoteller, restauranter. Se hva som skjer med avfallet etter at BIR Bedrift har samlet det inn . Ved å behandle matavfallet riktig kan det gi biogass og verdifull gjødsel for ny matproduksjon. Hva betyr den enorme hesten på den engelske landsbygda?

Matavfallet lastes om på store lastebiler og fraktes til ”Den Magiske Fabrikken” i Tønsberg. Matavfallet blir det kvernet opp, tilsatt . Matavfall hører inn under det som kalles våtorganisk avfall. Det er den enkelte kommune som stiller krav til denne avfallshåndteringen.

Matavfall, rester, skrell, kaffefiltre, eggeskall, nøtteskall mm. Men også tørkepapir, fuktige aviser, servietter, potteplanter og blomster. Kildesortering av matavfall og plastemballasje er enkelt når man først er kommet i gang.

Bilen komprimerer jo posene likevel, så hva er egentlig vitsen? Det kan nå sortere ut små mengder plast. Derfor kan Sirkula (tidligere Hias’ renovasjonsdel) skifte posetype.

Matavfall fra Odda kommune komposteres i Lindum BioPlans anlegg på Lindenes. Ved å omdanne matavfallet til gjødsel og jordforbedringsprodukter gjør vi at .