Hva er kjemi

Kjemi er læren om atomer, molekyler og materialer – deres egenskaper, sammensetning og reaksjoner. Kjemi er vitenskapen om stoffenes egenskaper, sammensetting og reaksjoner. Kjemi slik vi kjenner det i dag, oppsto som en eksakt vitenskap på 16- og . Elevene skal finne ut hva som skjer ved den negative og den positive . Alt du kan se, alt du kan ta på, alt som er lagd av av noe, kan vi kalle stoffer.

Kjemi handler om alle stoffer, og hvordan nye stoffer dannes.

Kjemi er et fag i skoler og på universiteter med tradisjoner fra slutten av syttenhundretallet. I all korthet har kjemi i hele denne tiden vært læren . Kjemi består av to programfag i studiespesialiserende utdanningsprograkjemi og kjemi 2. Jeg har undervist i tretten år på videregående skole i naturfag og kjemi. Jeg opplever ofte at elever ikke vet hva er kjemi, fysikk, geofag og . Alt vi omgir oss med er knyttet til kjemiske prosesser! Skal vi forklare hvordan en maskin fungerer.

Vitenskapen om grunnstoffene, hvordan de bygger opp større enheter og hvordan atomer og molekyler reagerer med hverandre . Gledeskjemikalium; Hva er kjærlighet?

Hva vet præriemusa om kjærlighet og kjemi? Jeg lurte på hva kjemi mellom to mennesker er? Er det når to mennesker som finner alltid hverandre? Er det når noen ser på hverandre og får . Har av og til fått høre at kjemien mangler, at en ønsker god kjemi, kjemien mellom oss er ikke der, osv. Det er ensbetydende for de fleste at når man har god kjemi med en.

Men, kjemi er for mange også et ganske oppbrukt or for hva ligger . Kjemi er kort sagt alt vi har rundt oss som opptar plass og som veier noe, dvs faste stoffer, væsker og gasser. Kjemi som fag ønsker å beskrive hva de ulike . Tenk om det fantes en slags tryllestav som kunne fortelle oss hva noe inneholder, uten å røre ved det. Hva lærer vi: I kjemi lærer vi om å utforske, bestemme og beskrive hvordan stoffer er bygd opp på mikronivå.

Ut i fra disse opplysningene lærer vi å forklare . Kan noen fortelle meg hva kjemi mellom et par er? Jeg ble dumpet i går pga kjemien ikke var der. Noen kan jeg føle kjemi med umiddelbart, mens med andre føler jeg det ikke.

Hva er det for noe med den personen som gjør. En kjemiingeniør arbeider med kjemiske prosesser. Hva er de vanligste utdanningene for kjemiingeniører?

Hva jobber kjemiingeniørutdannede som?