Hva er foretaksregisteret

Et av de viktigste spørsmålene å ta stilling til ved registrering av enkeltpersonforetak er hvorvidt det holder å stå i enhetsregisteret eller om man . Foretaksregisteret er et register over norske og utenlandske foretak i Norge. Registrering i Foretaksregisteret medfører et gebyr. Størrelsen på gebyret avhenger av hvilken organisasjonsform du skal registrere, og om du benytter . Enkeltpersonforetak som ikke har registreringsplikt i Foretaksregisteret, kan velge å registrere seg frivillig. Næringsdrivende enkeltpersonforetak kan registrere seg i Foretaksregisteret på frivillig grunnlag hvis de ikke oppfyller kravene til registreringsplikt.

Firmaattesten er en utskrift fra Foretaksregisteret med opplysninger om et bestemt foretak.

Du får tilsendt firmaattest automatisk når du har registrert foretaket og . Hva er Enhetsregisteret og Foretaksregisteret, og hva er forskjellen mellom disse to registrene. Næringsvirksomhet er virksomhet som er egnet til å gi avkastning, og har en viss varighet og omfang. Registrering i Foretaksregisteret, Elektronisk, Papir.

Hensikten med foretaksregisteret er å sikre rettsvern og økonomisk oversikt. Registeret gir en fullstendig oversikt over alle norske og utenlandske foretak.