Husleieloven 101

Særregler for visse boligleieforhold (§§ 11– 11-4) . Tilbakelevering av husrommet ved leieforholdets opphør. I tiden før fraflytting plikter leieren i rimelig .

Her er husleieloven – oppdatert utgave. Viktig informasjon i Husleieloven for deg som skal leie eller leie ut bolig og eiendom. Visning før flytting – posted in Juss: Vi har dumt nog skrivit på ett hyreskontrakt där vi förbinder oss att visa huset Varje . Leietakers plikter ved avslutning av leieforhold. Sokkelleilighet kontrakt, trenger veldig hjelp nå!

Utleier ønsker visning – Midt i flyttesjauinnlegg30. Tilbakelevering av husrommetjusinfo. BufretLignendeUtleier vil også ha rett til å kreve at leietaker i tiden før fraflytting i rimelig utstrekning gir leiesøkende adgang til å se på husrommet, jf.

Visning før flytting I tiden før fraflytting plikter leieren i rimelig utstrekning å gi leiesøkende adgang for å se på husrommet. Utleier har rett til å ha visninger før 1. I tiden før fraflytting plikter leieren i rimelig utstrekning å gi leiesøkende adgang . VEDLIKEHOLDSPLIKT ETTER HUSLEIELOVEN. Avtalen gjelder bruksrett til bolig mot vederlag og reguleres av husleieloven (lov 26. mars 19nr.

17).