Husbanken lån rente

Flytende rente fra mai vil være 618-620-623. Særrenten vil til enhver tid være lavere enn den ordinære renten. Særrenten gjelder lån gitt på særlige . Du kan ikke velge en bindingstid som er lengre enn løpetiden på lånet.

Fordeler med fast rente: Du har full oversikt over rentekostnadene i . Særrenten vil til enhver tid være lavere enn den ordinære renten. Særrenten gjelder lån gitt på særlige vilkår fram til 1996. Du kan velge fast eller flytende rente eller en kombinasjon av disse. Alle lån utbetales med flytende rente. Renteobservasjonene som danner grunnlag for fastsetting av flytende rente i:.

Det ses bort fra lån som inneholder vilkår om kjøp av tjenester det antar er egnet . Ved vurdering av lånesøknader benytter Husbanken denne kalkulasjonsrenten for å ta høyde for fremtidige renteendringer på lån. Husbanken tilbyr startlån til ekstremt gode betingelser. Et lån med tre års binding ligger på prosent, mens du kan sikre deg fastrente på 2 . Renten på lån i Husbanken blir bestemt av markedsrentene på statspapirer. Både lån med flytende rente og fastrente blir fastsatt med et visst .