Hfk gass

Reguleringa av HFK-gass i kuldeanlegg vert innskjerpa. EU har innført ei ny regulering som innskrenkar bruken av sterke klimagassar i . Fluorforbindelser som hydrofluorkarboner (HFK) bryter ikke ned ozonlaget, og ble derfor introdusert som erstatninger for KFK og HKFK i første halvdel av 90 .

KFK-stoffene er nå langt på vei forbudt, og erstattet av hydroklorfluorkarboner (HKFK) (også med restriksjoner), hydrofluorkarboner (HFK) og naturlige stoffer . Våre HFK-kuldemedier leveres også med ACCURA gasstjenester som en del av vårt kuldemedieprogram. ACCURA gasstjenester er en nettbasert tjeneste .

I dag utgjør utslipp av hydrofluorkarboner (HFK-gasser), spesielt fra. HFK-gassen, har også trolig påvirket utslippsutviklingen positivt. Bruk og utslipp av HFK gasser har økt betydelig og konsentrasjonen av HFK i. Det er i år, lansert en ny gass til kjøleanlegg og klimaanlegg, i kjøretøy basert på . En HFK gass er en gass som kan brukes i en rekke ulike applikasjoner. HFK blir ofte sett i bruk, for eksempel som drivstoff for aerosolized . HFK og PFK er grupper med moderate til kraftige klimagasser som påvirker den globale oppvarmingen av jordkloden. Hvor stor påvirkning hver enkelt gass har . Konvertering av eksisterende Ranlegg til HFK-gass (hydrofluorkarboner) er mulig men ikke fremtidsrettet.

Myndighetene og EU har startet en utfasingsplan . Det foreslåtte nedfasingsregimet for HFK legger opp til en trinnvis reduksjon av tilgangen på ny gass i markedet (produksjon og import) fra . Det er fordi kjølegassen, som sannsynligvis vil være av typen HFK (også kalt F-gass), har en relativ effekt på flere tusen ganger av hva CO₂ . Alle som har tatt F-gass sertifikat vet at det er pliktig å returnere brukt HFK og HKFK gass til destruksjon. På forespørsel fra flere kunder har vi nå laget en vinyletikett for merking av kuldeanlegg i henhold til F-gass regelverket. F-gass avgiften har nok en gang blitt øket som en del av regjeringens klimapolitikk. CO2-tonn som gjelder for HFK gasser, drivstoff mv.

Vemork viser til at anlegg med de mest klimapotente HFK-gassene kan slippe ut gass tilsvarende hele tonn CO 2. Markedsføringsforbudet på HFK engangsbeholdere – F-gass forordning på nett. Potensialet for HFK-bruk vil øke med utfasingen av HKFK. F-gass er samlebetegnelsen for gasser av typen HFK, som er en gruppe fluorforbindelser som blant annet brukes som kuldemedium i kjøle- og . Viktig informasjon til våre kunder om F-gass forordningen. Fra år 20skal nivået på HFK være av 20nivået.

Videre bruk av HFK-Medier (F-gass ). De aller fleste anlegg som er i bruk i dag er basert på F-gasser som nå skal fases ut frem mot 2030.