Hanseatenes påvirkning på norge

Sporene etter hanseatisk påvirkning er det flere av i Bergen. Flere slekter lever i beste velgående med navn etter . Her så hanseatene et nytt og viktig marked.

I Norge fantes dessuten en stor produksjon av tran. Det rike torskefisket langs kysten av Nord-Norge ga grunnlag for handel med utlandet. Allerede på 1100-tallet ble det eksportert tørrfisk til . Kilde 3: Magnus Eiriksson stadfester hanseatenes privilegier 1343.

Vi Magnus, av Guds nåde rikene Norges og Sveriges og landene Skånes og Hallands . Inntil 183 var Bergen den største byen i Norge og var den største i hele. Hanseatene bodde og arbeidet på Bryggen i Bergen i mange hundrede år. Typisk hanseatisk kogge som ble brukt til å hente særlig tørrfisk i. Valdemar Atterdag av Danmark og Håkon av Norge.

Da Eirik Magnussons formyndere søkte å begrense de tyske kjøpmennenes rettigheter, svarte hanseatene med en handelsblokade mot Norge, . Hanseatene kjøpte opp tørrfisken som ble produsert i Nord-Norge i Bergen og eksporterte denne bl. Hanseatene klarte å skaffe seg en . Hansaens hovedhandelsartikkel i handelen med Norge var tørrfisken, som.

Londonkontoret var spesielt, da det hadde både en hanseatisk og en engelsk ältermann. Mot slutten av 1200-tallet ble språket påvirket av hanseatene (nedertysk), bl. Svartedauden tok knekken på de fleste skriftlærde i Norge.