Gruppepolarisering psykologi

Gruppepolarisering, det at medlemmer i en gruppe ofte ender opp med mer ekstreme. Hva ligger i begrepet gruppepolarisering? Hvordan oppstår sosial loffing og deindividuering?

Kognitiv dissonansteori: Ubehagelige psykologiske faktorer som. C) Gruppepolarisering: Likesinnede personer i en gruppe vil polarisere seg mot en . Psykologien kan hjelpe til å forstå og forklare massakren på ulike måter. Det er særlig to fenomen som skal trekkes fragruppepolarisering og sosial .

Gruppepolarisering er når flere personer med samme holdning går sammen i en gruppe og diskutere denne holdning. Gruppepolarisering handler om, hvordan synspunkter bliver forenklet og radikaliseret, når de bliver dyrket indenfor snævre grupper med lav grad af tilskyndelse . Sosialpsykologi er et stort fagfelt innenfor psykologien. Gruppepolarisering; Effekt av en gruppe på individets atferd og prestasjon.

Kjennetegn på måloppnåelse ved sluttvurdering i SAM30Psykologi 2. Det er ikke noe iboende godt eller ondt med gruppepolarisering, det kommer helt an på hvordan den virker i praksis.