Grunnleggende kjemi

Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Kjemi er vitenskapen om stoffenes egenskaper, sammensetting og reaksjoner. Viktige grunnleggende begreper innen kjemi.

Grunnleggende kjemi er det første av tre introduksjonskurs i kjemi. Emnet gir fagkompetanse i kjemi og innsikt i hvordan man kan undervise faget i skolen. MÅL: Gjøre greie for atomenes oppbygning og hva som skjer når atomer slår seg sammen.

Dette er et uttrykk som mange har hørt, men som ikke er helt dekkende for alt det som har med livet og hverdagen vår å gjøre.

Dette er et kurs i kjemi beregnet på 9. Kurset tar for seg en del av de nokså vanskelige tingene elevene skal lære seg om, . Du lærer om kjemiske reaksjoner med fokus på syrer og baser, redoksreaksjoner og elektrokjemi. Sentrale kjemiske begreper som stoffmengde og . Løsninger til oppgaver i grunnleggende kjemi for 9. Atomet består av: o Elektroner (Negativt ladd partikkel) o Protoner (Positivt ladd partikkel).