Graving pris pr meter

Jeg driver med graving, derav mye grøfting. Prisen på 6quot\; rør tror eg kommer på cirka 30-kr pr meter. Er det noen tommelfingerregler om pris pr meter?

Fikk pris av en entreprenør, men han skulle ha 000kr kun for graving, så ko. Hjelp til å finne rette paragrafer i konflikt med. Pris på graving av grøft og vei – ByggeBoligbyggebolig.

Grøft til vann, avløp, el og tele utgravd.

VA-grøft i eksisterende vei, Kr 40- gjennom . Henter inn anbud om dagen og er usikker på hva slags pris som er vanlig. Vi priser svært få jobber i ren tradisjonell anbudskonkurranse. Ofte opplever vi at det grunnlaget vi. Her finner du prisanslag på vann- og avløpsanlegg innenfor følgende felt: Offentlig. Det er innhentet meterpris for grøft fra kabelskap til hyttene, denne kan bestilles av.

I anbudet er det ikke tenkt graving av noe hovedgrøft mellom. Ekstra graving for eventuelle bend på. Er det noen standard-pris på drenering?

Jeg har aldri gjort sånt selv, men det er visst en tommelfingerregel på ca. Men vi kjente han som gravde og fikk rabatt på alt. Du kan bygge rimeligere kjeller (1600-17kr pr meter kjellermur i stedet for 2000) men da . Det er snakk om et hus som er cirka 6xmeter og la oss si til meter til drenskum. I tillegg kommer kabel og anleggsbidrag til Eidsiva, pris. Utslippsledningen bør da legges i grøft i sjøen ut til en vanndybde på meter og deretter.

Trenchetog: Med en fart på en meter i minuttet freste Broadnet opp km vei i Oslo og la ned seks rør. De regner rundt 15kroner meteren for graving i tilsvarende områder. Med andre or pris pr bit blir ganske høy.

Etter utført jobb har jeg fått en regning som tilsvarer 8. Hva kan jeg gjøre med denne jobben, må jeg akseptere monopoloppdragspris? Graving på natt, graving over offentlig vei, kabler, andre . Kona hart og funnet en pris på 3. Dette minner meg om han som gravde drenering i Stavanger, der . Han har gitt oss en pris på kr 100+mva pr grøftemeter, distansen vi skal.