Gjørs matfisk

Den kan oppnå en lengde på hele 1cm og en vekt på kg. Gjørs regnes som en ypperlig matfisk og er hvit i kjøttet. Gjørs er etter min mening den beste matfisken vi har i ferskvann i Norge.

Nå må det sies at jeg ikke er glad i fet fisk, så for meg er ikke laks noe . Gjørs har hvitt og fast kjøtt, få bein og er etter min mening en av våre beste matfisker. I tillegg er den suverent morsom som sportsfisk og har kjempekule .

Gjørsen er en svært attraktiv sportsfisk og en utmerket matfisk. I tillegg er Gjørs utsatt i Gjersjøen ved Kolbotn, Nærevann i Ski, Tunevannet i. Gjørs er en glimrende matfisk, samtidig som jakten på de store kan være en stor . Den smaker aller best når den er fisket på høsten og vinteren- isfisk. Gjerne med litt grumsete vann og mye små karpefisk. Gjørsen er en fisk som er populær både som sportfisk og matfisk.

Gjørs kan fanges på flere ulike metoder. Gjørs har to ryggfinner, den første med skarpe finnestråler. Gjørs med informasjon, oppskrifter og næringsinnhold.

Gjørsen jager pelagisk (i frie vannmasser) i motsetning til Gjedde som står og venter på.