Gasstank til bolig

Nedgravd gasstank eller flaskeløsning. På de fleste frittliggende eneboliger er det mest hensiktsmessig å grave ned en gasstank i hagen. Propan – eller LPG (Liquefied Petroleum Gas) – er flytende petroleumsgass og leveres på flasker eller tanker.

Med denne løsningen vil det til enhver tid være oversikt over gassnivået i gasstanken i og tanken vil ikke gå tom. Boliggass er et annet navn for propan. For å forklare hva propan kan brukes til i vårt totale konsept har vi latt navnet fortelle om bruksområdet . Boliggass er populært som energibærer i vannbårne anlegg, som punktvarme eller innen andre bruksområder for gass.

Her finner du ytterligere informasjon om . Avstanden fra tanklokket til boliger, nabogrenser og veiskulder skal ikke. Den nedgravde gasstanken fylles fra tankbil på samme måte som olje og parafin. Jeg skal installere gass i boligen min og har lest litt ang gasstanker. Jeg skal ha en tank nedgravd i hagen min.

Fra tanken strekkes et rør inn i boligen. Boliggassinstallasjon, bestående av gasstank, gasspeis, komplett rørmontasje med uttak til . Der Flogas leverer gass, tilbyr vi også utleie av propantanker. Tanker kommer i de fleste størrelser for både nedgraving og som overgrunnstanker.