Fysikk bachelor uio

Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor). Fysikere og astronomer jobber med naturens minste byggesteiner, supersterke materialer eller prosessene i solens indre. Fysikk er et fag som spenner svært vidt.

Det handler om alt fra grunnleggende . Instituttet ivaretar fysikk-faget ved UiO, utdanner fysikere på master- og ph. Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse. Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er år eller eldre, kan søke . Fysikk er læren om de grunnleggende prinsippene og lovene i naturen og anvendelsen av disse lovene til å forstå prosesser og strukturer i natur og teknologi.

Programrådet for bachelor i fysikk, astronomi og meteorologi . Sei frå og gjer UiO til ein betre studiestad.

Astronomi er studiet av universet, alle dets byggesteiner og fysiske prosesser. Meteorologi og oseanografi handler om atmosfærens og havets oppbygning . Det er opptak til dette studiet en gang i året. Bachelorprogrammet Fysikk og astronomi er et fulltidsstudium over tre år som gir 1studiepoeng.

Programmet har følgende oppbygging:. Matematikk og fysikk (studieretning). Matematikk med informatikk (bachelor) .