Foretaksregisteret faktura

Nytt krav om “Foretaksregisteret” på fakturaen for aksjeselskaper og NUF. Det dreier seg om fakturaer, notaer, regninger, kvitteringer som selgeren utsteder,. NUF) må ordet Foretaksregisteret framgå av salgsdokumentasjonen.

Plassering av Foretaksregisteret ikke lenger obligatorisk. SEPTEMBER 2012: En ny endring ble offentliggjort 18. Det følger av foretaksregisterloven § 10-annet ledd at aksjeselskaper og allmenne aksjeselskapers hjemmesider, brev og . EGET AS, AKSJESELSKAP, FAKTURA, REGNSKAP: Det er ett.

Foretaksregisteret står på en faktura fra et AS. Det er ingen formelle krav til formatet på en faktura, men det er krav om at den. Dersom bedriften er registrert i foretaksregisteret skal det stå . En faktura som er utsendt av AS, ASA eller NUF må inneholde ordet Foretaksregisteret.

Det er ingen krav til hvor du skal plassere dette på fakturaen. Krav om Foretaksregisteret på faktura. Finansdepartementet endret bokføringsforskriften 7. Det kom da nye krav til fakturaene som blir sendt og . Staten stiller strenge krav til hvordan fakturaer, kontantfakturaer og andre.

Merverdiavgiftsregisteret Ordet “Foretaksregisteret” i tilknytning til . Selskap som er registrert i Foretaksregisteret, bla alle aksjeselskap, skal opplyse om dette i fakturaen som blir sendt ut. Foretaksregisteret – nye retningslinjer. De nye retningslinjene fra Finansdepartementet sier at fakturaer som utstedes av foretak av typene AS (aksjeselskap), . Hvordan kan jeg påføre teksten Foretaksregisteret på fakturaen?

Finansdepartementet at teksten Foretaksregisteret fremkommer sammen . Det er no krav til at alle aksjeselskap og andre føretak som er registrert i Foretaksregisteret må påføre ordet Foretaksregisteret på sin faktura. Når du skal registrere noe i Foretaksregisteret som medfører gebyr, blir fakturaen sendt direkte til meldingsboksen i Altinn. Registrering i Foretaksregisteret, Elektronisk, Papir.

Det er veldig mange Conta-brukere som sender fakturaer til utlandet. Statens nye krav om påskriften Foretaksregisteret for enkelte firmaer . Hvordan kan jeg få lagt til ordet Foretaksregisteret på min utgående faktura? Det er også krav om at ordet Foretaksregisteret fremkommer på fakturaen for alle selskaper som sender fakturaen og er av typen AS, ASA . ASA, AS og Nuf må også ha med Foretaksregisteret på fakturaen.

Beskrivelse og omfanget – (f.eks. antall enheter) av varen eller tjenesten som selges.