Finansieringsgrad 1

Anleggsmidler, 00 00 000. Finansieringsgrad måler hvor stor andel av anleggsmidlene som er finansiert med langsiktig gjeld. Finansieringsgrad bør være mindre enn på den måten .

Finansieringsgrad måler hvor stor andel av omløpsmidlene som er finansiert med kortsiktig gjeld. Finansieringsgrad bør være større enn på den måten vil . Likviditetsgrad er ett forholdstall mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Jo høyere forholdstallet er jo bedre er bedriftens betalingsevne. Viser i hvilken grad anleggsmidlene er finansiert med langsiktig gjeld. Finansieringsgrad beskriver i hvilken grad anleggsmidlene er langsiktig finansiert.

Forholdstallet bør være mindre enn slik at den langsiktige kapitalen, . Egenkapitalrentabilitet etter skatt = l. Ved slutten av 20xer likviditetsgrad og finansieringsgrad for lave. Grunnleggende regnskapsanalyse Finansieringsgrad Likviditetsgrad from ECON 3at Handelshøyskolen BI.