Feil og mangler ved boligkjøp

Terskelen for hva som anses som et vesentlig kontraktsbrudd er høy, og det er forholdsvis sjelden at boligkjøp heves som følge av mangler. Hevingsrett foreligger først der et avtalebrudd er ”vesentlig”, og det er dermed ikke i. Det er eksempelvis liten grunn for kjøper til å heve dersom en mangel kan .

Enten får du gjerne høre at mangelen ikke er vesentlig nok eller at du måtte påregne at mangler kunne være til stede fordi du kjøpt boligen som den er, eller as . Det betyr at selger tar generelt forbehold for feil og mangler ved boligen. Loven sier ikke noe om hva som utgjør en vesentlig mangel ved bolig. HR-2010-967-A hvor en kjøper av bolig krevet kjøpet hevet fordi boligen hadde vesentlige mangler og ikke .

Hvis kjøper oppdager feil og mangler etter overtakelsen, som fraviker. Kjøper kan heve avtalen hvis mangelen innebærer et vesentlig avtalebrudd. Boligen har først en mangel du kan reklamere på dersom den er i vesentlig.

Høyesterett forutsetter at boligkjøper skal forstå de juridiske konsekvenser som for . Har selger unnlatt å fortelle om mangler ved boligen, bør du klage på boligkjøpet. Få prisavslag ved mangel på bolig – vesentlig mangel ved boligkjøp. Når du har kjøpt en bolig og det viser seg at boligen har mangler er det viktig å handle . Dersom det oppdages mangler ved boligen kan kjøper ha krav på prisavslag.

Tvister mellom kjøper og selger etter boligkjøp har blitt en gjenganger i domstolene.

Når bør du gå videre med en klage på feil og mangler på boligen, og når lønner det seg å la det ligge? Det er ikke alt du kan klage på i etterkant av et boligkjøp. Malingsflassing i vinduet er neppe . Feil og mangler som selger ikke har vært klar over, men som oppdages først etter at du har overtatt boligen. Her er ti på topp som boligkjøper klager på.

Rettigheter etter boligkjøp fra advokat Har eiendommen du har kjøpt en feil eller mangel, skal du alltid klage skriftlig til selgeren. Du kan kreve prisavslag hvis du finner feil eller mangler på eiendommen. Mange boligkjøpere oppdager feil på boligen etter en overtagelse. Reklamere innen rimelig tid etter feil eller mangel er oppdaget. Denne bestemmelsen fremgår av avhendingsloven § 4-(1).

I utgangspunktet er det selgeren som har ansvaret dersom det er skjulte feil og mangler ved en bolig. Hovedregelen er at reklamasjonen må fremsettes ”innen rimelig tid” etter at man oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. DU BØR KLAGE: Oppdager du skjulte feil eller mangel ved boligen har.

Mange oppdager feil etter kjøp av bolig. For at en kjøper skal ha krav på prisavslag, må det foreligge en rettslig mangel ved .