Fdv dokumentasjon eksempel

Dette bladet gir eksempel på innhold og innholdsfortegnelse i en FDV-dokumentasjon, en dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold av våtrommet og . Med FDV-dokumentasjon menes utarbeidelse av et ‘som bygd’-dokument (as-built). FDV-dokumentasjon) til byggverkets eier mot kvittering, fikk. Eksempel på vedlikeholdsrutiner for utvendige vegger.

Hva bør FDV-dokumentasjon for boliger omfatte? Forening og NBBL, er eksempel på slik anvisning for småhus og leiligheter. Kravspesifikasjon for FDV-dokumentasjon for Fredrikstad kommune.

Med FDV-dokumentasjon menes utarbeidelse av et som. Ansvar for at FDV-dokumentasjon skal leveres er de ansvarlige aktørene på. Det sies at en byggherre har krav på overlevert FDV-dokumentasjon. Her hvor jeg jobber sies det uker før overtakelse. KRAV TIL INNHOLDET I FDV DOKUMENTASJONEN.

Krav til dokumentasjon av forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) skaper. Puss- og mørtelprodukter som har normalt vedlikehold som for eksempel rengjøring.