Fastlege vurdering

Les vurderinger om leger og andre behandlere. En ny nettside gir deg mulighet til å sette karakter på fastlegen din.

Nettsiden der pasienter kan sette karakterer på fastlegen sin, har i løpet av få. Over halvparten av landets fastleger har blitt vurdert på nett. Rundt 20skrev anmeldelser i den første fasen. Jeg ble overhodet ikke hørt på, fikk meget dårlig hjelp og opplevde en lege som kun tenkte penger.

Hvis ikke vil jeg oppfordre alle til å gjøre det, slik at man slipper en helbom ved bytte av fastlege i fremtiden Anonymous poster hash: . Behandlingssteder som kan vurdere henvisninger; Rett til helsehjelp; Rett til ny. Fastlegen din kan sende henvisningen direkte til ønsket . Kan la være å henvise deg; Kun én fornyet vurdering; Rett til fornyet vurdering hos allmennlege. Noen ganger ønsker vi av ulike grunner å få en annen lege enn . Hvis du etter en undersøkelse og vurdering er uenig i det legen sier om din tilstan har du rett til å få en ny vurdering hos en annen lege. Vurdering av fastleges praksis overfor abortsøkende kvinner. Saken gjelder spørsmål om fastlege Xs praksis overfor abortsøkende kvinner er . For fastlegene er rutinen veiledende.

Når skal samtykkekompetanse vurderes? Når du oppsøker lege og denne henviser deg til sykehus, spesialistpoliklinikk eller. Vi prøvde først å ringe en fastlege i området, men siden vi bodde midlertidig i. I de tilfeller hvor fastlege mener det er behov for vurdering hos spesialist i ortopedi kan henvisning til ortoped eller spesialist i ortopedisk . Din fastlege eller en spesialist kan henvise. Henvisningen skal inneholde informasjon om problemstillinger, sykehistorie, yrkes- og trygdestatus, kliniske funn, . Kritikere fryktet at anonyme vurderinger ville gi en flom av negative og usaklige ytringer på Legelisten.

De kravene som gjelder andre legeerklæringer og attester, gjelder naturlig nok også sakkyndighetserklæringer. Dersom en sakkyndig lege avgir en vurdering . Alle hivpasienter bør ha en fastlege som er informert om diagnosen og som hivspesialisten. Dato for første positive hivtest, vurdere prøvesvar: omslagsfase?