Etterkrigstiden i norge litteratur

Begynnelser på en skriftlig litteratur finnes også, allerede fra før vikingtiden – i form av. De første etterkrigsårene var gylne år for bokbransjen. Han ga ut fire bøker som må regnes blant hovedverkene i norsk krigslitteratur.

I 19kom Englandsfarere, som gir et bilde av det okkuperte Norge i miniatyr. Til dette året regnes gjennombruddet for modernistiske dikt i Norge. Han var fra Ulvik i Hardanger, og sammen med hans litterære orientering utad skapte . Sammendrag på stikkordsform av norsk litteratur etter 1940.

Okkupasjonen av Norge innebar kontroll og sensur av ytringer. Gjenreising av Vest-Europa og Norge; Velstandsvekst og framtidsoptimisme; Kald krig. Gå til Litterær modernisme i Norge – De første etterkrigsårene ble det utgitt enorme mengder bøker – det norske folk var sulteforet på litteratur . Det er utgitt et høyt antall dikt i Norge etter 1945; vi har å gjøre med en. De første etterkrigsårene var også en oppgjørstid for mange forfattere.

ETTERKRIGSTIDEN I NORGE LITTERATUREN ETTER 1945-1990. Mange venstreradikale forfattere var aktive på . Modernismen ble mer utbredt i etterkrigstiden. I Norge er Jan Erik Vold (1939-) og Olav H.

Hauge(1908-1994) eksempler på den typen. Jeg bare lurte på om den andre verdenskrig har preget den norske litteraturen, og isåfall på hvilken måte? Hva er det som skiller litteratur fra før . Litteraturhistorie 1950-19etterkrigstiden. Norges litteratur- og språkhistorie – Norron tid. Norsk etterkrigstid og fram til dagens velferdsnorge.

Fremstillinger av kultur og kulturelle forhold i nyere historisk litteratur har heller ingen . Gå til (Etterkrigstiden) – Boken gir en levende beskrivelse i tekst og bilder av hvorledes Lisemor og familien hennes opplever okkupasjonen i Oslo. Denne oppgaven skal omhandle norsk etterkrigslitteratur. Problemstillingen for oppgaven er derfor: Hva er etterkrigstiden, og hvordan påvirket denne tiden . Etterkrigstiden fram til 19Etterkrigstid og velferdssamfunn – Litteraturen formidler. Litteraturen formidler store endringer og utfordringer i etterkrigssamfunnet.

Krigen ble en symbolsak som splittet både Norge og Europa. Min lesning er støttet av sekundærlitteratur knyttet til historien om privat pleie av åndssvake i Norge samt litteratur som omhandler den . Aldri har det vært født flere barn i Norge enn i 1946. Fødselsboomen satte et umiskjennelig preg på etterkrigstiden.

Boken skal gi innsikt i modernismens litterære særtrekk i Norge, og ta.