Enova støtte luft til luft varmepumpe

De fleste typer varmepumper gir deg rett til støtte fra Enova. Luft-til-vann varmepumper: inntil 0kr, 0kr med energimåler . Med det nye enovatilskuddet kan du få inntil 30. Her finner du informasjon og veiledning som er nyttig før, under og etter at du har søkt om støtte fra Enova.

Husk at du også alltid kan kontakte oss på telefon, . Men mange søkte i fjor om tilskudd til luft-til-vann-varmepumper. Enova gir ikke lenger støtte til luft-til-luft-varmepumper, siden det markedet, .

Enova vil kun gi støtte til varmepumpene som forteller hvor mye energi du sparer. Luft-luft-varmepumper er for lengst tatt ut av støtteordningene. Enova gir tilskudd til forskjellige tiltak ved oppgraderinger av varmekilder. Støtteordningen fra Enova gjør det enkelt å søke støtte.

For luft-vann varmepumper får du 10. Benytt deg av Enovatilskuddet ved kjøp av luft-vann varmepumpe. Få et tilbud i dag fra våre fagfolk på et Enova-støttet tiltak. For å sikre klimavennlig og fleksibel bruk av varme i bygg og industri støtter Enova installering av.

Enova forbedrer støtten til varmepumper i yrkesbygg.

Man kan få inntil 0kr i støtte for luft-til-vann varmepumper og inntil 0kr for væske-til-vann-varmepumper. Enova vil gir tilleggsstøtte på 0kr når . Støtte til varmepumpe og fjerning av oljefyr får du gjennom Enovatilskuddet. Både bergvarme- (væske-vann), luft til vann-, og avtrekksvarmepumpe støttes av . Den ligger lagret i bergveggen og i sjøvannet, og finnes i lufta du puster inn og i bakken. Varmepumper som gir støtte fra Enova. Ikke alle energitiltak kvalifiserer til støtte fra Enova.

Likevel er de smarte å gjennomføre, hvis målet ditt er å redusere energiutgiftene. Sats for tilskudd til solfangere, varmepumper (MERK: ikke luft-luft) og. Enova SF har fått i oppdrag av Olje- og energidepartementet å gjennomføre ordningen.

Programsjef for bygg og varme i Enova, Helle H. Enova gir tilskudd til en rekke energitiltak som fjerning av din gamle oljekjel eller montering av ny væske-vann eller luft-vann varmepumpe. Etter byttet fra oljefyr til varmepumpe søkte Dybdahl støtte fra Enova. Jeg tror nok det hadde blitt luft-luft varmepumpe, sier Dybdahl.

NÅ ENDRES REGLENE IGJEN: Enova vil nå bare gi støtte til varmepumpene som forteller hvor mye energi du sparer.