Enova oljefyr

Enova forvalter de støtteordningene som omfatter alle landets husholdninger. Gjennom støtteordningen Enovatilskuddet gir Enova nå rettighetsbasert støtte til . Fakturadokumentasjon for fjerning av oljefyr og -tank, er datert innenfor de siste månedene .

Når boligeier erstatter en oljefyr med varmepumpe eller bioenergi gir Enova støtte til fjerning av oljefyr og oljetank. De fleste typer varmepumper gir deg rett til støtte fra Enova. For eksisterende boliger med oljefyr kan du få inntil 0kr til å fjerne oljefyr og oljetank, hvis du . Det koster å bytte ut oljefyren med en varmepumpe, men Enova har.

Hvis noen vil gjøre et gammelt hus med oljefyr skikkelig miljøvennlig, . Enova SF eies av Olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra. Se alt tilgjengelig materiale for dette nøkkelordet . Bytt ut din oljefyr med varmepumpe i dag. Fra 20vil det være forbudt med oljefyring.

Sett i gang prosessen med Daikin i. Enovatilskuddet er en statlig støtteordning for å gjøre oppvarming av hus mer miljøvennlig. Du kan få Enova-støtte til både varmepumper og fjerning av oljefyr. Enova gir støtte til fjerning av oljefyring, fornybar og vannbåren oppvarming, samt andre energismarte tiltak gjennom Enova-tilskuddet.