Enøk støtte peis oslo

Ikke-rentbrennende ildsteder, som åpne peiser, parafinovner og gamle vedovner (eldre enn 1998), forurenser byluften. Derfor gir Klima- og energifondet støtte til . Kommunens tilskuddsordning for enøktiltak i boliger med 1- boenheter.

Det gis støtte til følgende tiltak: Isolering av. Og når Oslo kommune i tillegg gir inntil 6. Ring i Oslo) for at folk skal bytte ut gamle ildsteder med nye og mer . Oslo kommune har et budsjett på millioner kroner til energitilskudd i 2016.

Enova forvalter en tilskuddsordning for støtte til enøk-tiltak i husholdninger . Oslo kommune har siden 19støttet folk som vil skifte ut sine gamle vedovner til nye. Her installerte Jøtul en ny og energieffektiv peisinnsats, Jøtul I 5F. I Oslo kan du få støtte fra kommunen dersom du bytter til en rentbrennende og miljøvennlig vedovn.

En rekke kommuner har etablert såkalte ENØK-fon som gir økonomisk støtte til energieffektive tiltak i husholdninger. Et av ENØK-fondene, for eksempel i Oslo, . Støtte til å bytte ut oljekjelen med bio, pellets eller flis. Har du vannbåren varme og et gammelt, sentralfyrt oljefyringsanlegg i boligen, . Vedfyring med gamle ovner gjør Oslolufta svært forurenset om vinteren.

Holdningsskapende kampanjer; Informasjon. Bymiljøetaten i Oslo støtter de som ønsker å gjenvinne den varme lufta i boligen. Støttebeløpet er satt til 5000kr eller av kostnad for . Støtte til vedovn, etterisolering, nye vindu, varmepumpe og solvarme fra Gol kommune.

ENØK analyse for næringsbygg eller bygg med mer enn boenheter. Støtte til installasjon av rentbrennende vedovn. Ifølge en oversikt fra Enova gir følgende kommuner støtte til utskifting av ildsteder: Oslo, Ål, . Her er listen over tiltak som ENØK-etaten i Oslo kommune gir tilskudd til:.

Du kan også søke om støtte fra Oslo kommune til enøktiltak som ikke . Ikke-rentbrennende ildsteder, som åpne peiser, parafinovner og gamle . Enova sitt nye ENØK-tilbud til boligeiere: Enovatilskuddet. NOVAP er strålende fornøyd med den nye støtteordningen. Enøketaten i Oslo kommune gir 30kroner i støtte dersom du bor innenfor Ringvei og 15kroner dersom du bor utenfor.

I Oslo får man tilskudd til utskifting av vedovner og oljefyr og og installering av varmepumper. Uten Enøkfondet hadde energiforbruket i Oslo . Enova har siden starten i 20støttet tusenvis av bedrifter og boligeiere over hele. I fjor tildelte Enova milliarder kroner og støttet rundt 10energi- og .