Endring av styre i aksjeselskap

Slik gjør du endringer på selskapet ditt. Slik registrerer du endringer for ditt aksjeselskap. Hvordan registrerer jeg nytt styre?

I utgangspunktet skal minst halvparten av styret og daglig leder være bosatt i Norge eller. Aksjeselskapet melder endringer i styret til Brønnøysundregistrene. Et aksjeselskap (AS) skal ha et styre. Aksjeselskaper skal avholde ordinær generalforsamling hvert år innen seks. Det kan også være nødvendig å endre vedtektene dersom disse er i strid med ufravikelig lovgivning eller rettsregler.

Selskapet skal ha et styre med ett eller flere medlemmer. Styret velger selv sin leder når denne ikke er valgt av generalforsamlingen. Nye forhold i selskapet kan utløse et behov for å endre vedtektene. Både styret og alle som eier aksjer i et aksjeselskap kan foreslå . Aksjeloven og formaliteter rundt styremøter og generalforsamling kan.

Vedlegg og saksdokumenter kan etter endringene i aksjeloven i 2013 . Aksjeloven krever at det skal være en daglig leder i selskapet. Foreslå endringer i styrets sammensetning; Sørge for forsvarlig organisering av styrearbeidet . STYRET I AKSJESELSKAPER – EN OVERSIKT OVER RETTSREGLENE. De største endringene for aksjeselskap:. Alle AS kan ha styre med kun en person og det er ikke lenger krav om varamedlemmer til styret. Aksjelovutvalget foreslår en rekke endringer i aksjeloven som skal gjøre det enklere å stifte,.

Du kan når som helst endre styresammensetningen, og vi kan hjelpe deg med dette. Hvordan kan jeg hente ut min firmaattest? Gå til Oversikt over de viktigste endringene i den nye aksjeloven i forhold til.

Styret kan treffe vedtak utenfor møte. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer. Merk: Endring av styre skal behandles av generalforsamlingen. Styret skal etter aksjeloven forvalte selskapets verdier og tilsette daglig. Eksempel fra Helse Sør hvor styret ikke ville endre allerede inngått . I slike tilfeller er det vanlig med samme styre over lengre perioder.

Foreslåtte endringer av aksjeloven § 3-8. Generalforsamlingen i et norsk aksjeselskap eller allmennaksjeselskap er selskapets øverste. Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret bestemmer det.