Endre garasje til bolig

Tanken er å gjøre om deler av garasjen til en hjemmekino. Det å endre en kjeller til soverom eller stue (tilleggsdel til hoveddel), eller stue til garasje (hoveddel til tilleggsdel), er i dag søknadspliktig etter . Størrelse på bolig: Boligens areal og andre bygg på eiendom BYA og BRA.

Det gjelder for eksempel endring fra bolig til næringsbygg. Så stor garasje kan du snart bygge – uten å søke. Endring: Ved høyde opp til meter og lengde inntil meter, skal avstanden til . Oppføring av frittliggende garasje hvor verken samlet bruksareal eller bebygd.

Skal du dele opp boligen i flere boenheter (for eksempel hybelleilighet), eller slå . Rommene i en bolig kan plasseres i to kategorier: hoveddel og tilleggsdel. Man har full anledning til å leie ut akkurat så stor del av egen bolig som man. Du kan ikke bruksendre en frittliggende garasje til boligformål. Det er trist at de som kjøper nye boliger betaler subsidier til Tesla-folket. Fra i dag kan du bygge garasje og bod uten å søke.

Dagens krav til sikkerhet endres ikke.