Eierseksjonsloven § 20

Etter eierseksjonsloven blir det ofte et spørsmål om den enkelte sameier har. Regler om sameiets vedlikeholdsplikt finnes i eierseksjonsloven § 20. Kravene til forsvarlig vedlikehold avhenger av hvor gammelt bygget er .

Sameierne er i fellesskap ansvarlig for vedlikehold av fellesareal det ikke er avtalt at enkelte sameiere skal være ansvarlig for, jf. Eierseksjonsloven § annet ledd fastsetter at med tilslutning fra de sameierne det gjelder, kan det i vedtektene fastsettes at eierne av . Det har over lengre tid vært behov for en gjennomgåelse og revisjon av eierseksjonsloven. Dersom membranen må regnes til x sin bruksenhet, følger det av eierseksjonsloven § første ledd at han må dekke kostnadene ved å reparere membranen.

Dette fremgår av eierseksjonslovens § 20. Bruksenheten kan gjerne bestå i en hoveddel, gjerne selve leiligheten, og en tilleggsdel, . Hovedregelen i eierseksjonsloven § tredje ledd er at ingen kan erverve. De viser til § annet led men vi antar at det er en skrivefeil.

Eierseksjonsloven gjelder også for disse minisameiene. I sameier med eller færre seksjoner er det ikke krav om at regnskapet føres, .

Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av eiendom (lov om eierseksjoner § 7). Eierseksjonsloven og disse vedtekter. Styret innkaller skriftlig til årsmøtet med varsel på minst og høyst dager. Rettsreglene knyttet til eierseksjonssameier reguleres av eierseksjonsloven av. Din sak i fokus; Landsdekkende; års erfaring; Spesialiserte advokater . Begrensning i adgang til salg av eierseksjon.

Aksjeloven har ikke egne regler om vedlikehold. Endringene i eierseksjonsloven som kommunalminister Jan Tore Sanner presenterte fredag er gode. Endringer i eierseksjonsloven er noe NEF har jobbet aktivt med både med konkrete innspill til. Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som.

Innsender opplyser at ifølge eierseksjonsloven av 23. Etter eierseksjonsloven § defineres som fellesareal ”deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter”, samt . Seksjonseier har vedlikeholdsplikten for sin seksjon, jf. Dersom en seksjonseier har misligholdt sin vedlikeholdsplikt, .