Bymiljøetaten drosjeløyver

Et drosjeløyve gir deg rett til å kjøre drosje med plass til høyst åtte personer. Send dokumentasjon og søknadsskjema til Bymiljøetaten, Postboks 6Løren, . Tildelingsprosess, ansiennitetsliste. For å få tildelt drosjeløyve blir det først gjort en ansiennitetsberegning deretter. Bymiljøetatens kundetorg og hos aktuelle drosjesentraler.

Oslo kommune kunngjør med dette at drosjesjåfører og tidligere innehavere av drosjeløyve kan søke om ledige drosjeløyve i Oslo. Alle som skal drive en drosje må ha drosjeløyve.

Drosjeløyve er en tillatelse som gir innehaveren rett og plikt til å transportere passasjerer med bil registrert for . Ett av kravene til drosjeløyve er at drosjevirksomheten skal være hovedbeskjeftigelse. Nå har Bymiljøetaten sjekket innehaverne av drosjeløyve . Har plettfri politiattest Avdelingsdirektør i Bymiljøetaten, Gunnar Frogner Dahl, sier at kommunen ikke kan avslå en søknad om drosjeløyve når . Kunngjøring av ledige drosjeløyver. Oslo kommune Bymiljøetaten har kunngjort at drosjesjåfører, løyvehavere som ønsker løyve i en annen sentral eller tidligere . Ved søknad om drosjeløyve (beregning av ansiennitet) må følgende innleveres:.

Det normale skal være at det kun er ett drosjeløyve per person. I Oslo finnes det enkelte løyvehavere som har fått tildelt flere drosjeløyver.