Byggkeramikrådets branschregler för våtrum bbv

Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV) är ett frivilligt regelsystem. För att BBV skall gälla måste reglerna avtalas mellan beställare . Byggkeramikrådets branschregler för våtrum.

Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Boverkets byggregler, BFS 2011:med ändringar till och med BFS 2011:2 BBR. Behöriga företag är utbildade av Byggkeramikrådet och arbetar i enlighet med ”Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum” (BBV).

Detta regelverk heter Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum (BBV). BKRs grundläggande arbete är överlag att verka för god användning av kakel i . Ett behörigt företag är utbildat av Byggkeramikrådet och har valt att arbeta enligt ”Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum”, som förkortas BBV. För att BBV skall gälla måste reglerna avtalas mellan beställare och behörig . Byggkeramikrådet (BKR) är en branschorganisation för företag i. Reglerna heter Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV, och har . BBV (Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum).

Sedan 19finns det ett regelverk för hur tätskikt, kakel och klinker ska monteras i våtrum.