Bygge om garasje til bolig

Betyr dette at ved å sende inn en enkel byggemelding kan vi få tillatelse til å konvertere vår garasje til boflate? Har en garasje som er integrert i vårt hus fra 50-tallet. Ved å sette inn en dør kan vi derfor gå rett fra vindfanget og ut til det som skal bli soverom .

Fra utsiden var bygget ingenting mer enn en sliten gammel garasje før. De nye regler innebærer at mer areal i eldre boligmasse kan bli godkjent. Det er to viktige feller som du må passe på at du ikke går i om du har planer om å bygge garasje. Men du må fortsatt søke kommunen om .

Bolig, garasje og terrasser som er bygget opp er en del av arealet. De nye byggereglene gjør at flere nå kan bygge garasjer og andre småbygg uten. Størrelse på bolig: Boligens areal og andre bygg på eiendom BYA og BRA.

Når de nye plan- og byggereglene trer i kraft fra 1. Så stor garasje kan du snart bygge – uten å søke . Alt dette kan boligeiere sette i gang med uten hverken å søke. Garasje, uthus, hobbybod og liknende på inntil mkan bygges inntil meter .