Bruksanvisning probata

Radio frekvens RF termostat (43Mhz) spesielt designet . Trådløs gulvvarmestyring via radiosignal, basert på en koblingboks som er lett å programmere. Rekkevidde for trådløs termostat i hus . Bruk knapen til å endre modus i operating mode meny. OFF mode: Bruk dette modus dersom varmeanlegget har . Trådløs komunikasjon via radiosignal.

TECEfloor gulvvarmesystem er utviklet med fokus på enkel og rasjonell montering. Systemet består av komponenter av høy kvalitet, satt sammen til et . Dette produktet skal kun benyttes i feilfri tilstand og i henhold til bruksanvisningen, øvrige forskrifter og ret- ningslinjer, samt de gjeldende. Batteriet kan skyves ut med spiss(lomme) kniv, uten at romtermostaten skrus ned fra vegg. Termostat og aktiver dennes RF-nullstilling (se RF-Termostat bruksanvisning). De valgte grønne lysdioder skal slukke.

Når RF termostaten er riktig tilkoplet . I 20ble Probata en del av det tyske konsernet TECE Group, som har datterselskaper i Europa, og samarbeidspartnere i ytterligere land.